menedzer-kultury

Menedżer Kultury

Od roku 2007 Jakub Kwintal prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury. Jest absolwentem Podyplomowych Studiów Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2017). Obecnie, z ramienia Ewangelickiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Bydgoszczy i przy współpracy prezes stowarzyszenia Iwony Berger-Loskot, organizuje koncerty muzyki klasycznej i jazzowej.

Najważniejsze realizacje (pomysłodawca i kierownictwo):

  • Muzyka w Kościele Zbawiciela (od 2014). Cykl koncertów muzyki klasycznej i jazzowej w ewangelickiej świątyni w Bydgoszczy. Wykonawcami są uznani artyści z Polski i zagranicy (USA, Włochy, Niemcy). Każdego roku jeden z koncertów prezentuje twórczość wybranego kompozytora regionu kujawsko-pomorskiego. W ramach cyklu, 31 października 2017 roku odbył się uroczysty koncert z okazji 500-lecia Reformacji. Organizator: Ewangelickie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Bydgoszczy. Wsparcie finansowe: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Bydgoszczy.
  • Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej (od 2013). Coroczny koncert muzyki chóralnej odbywający się w ewangelickim Kościele Zbawiciela w Bydgoszczy. Przegląd prezentuje repertuar wielkanocny w wykonaniu chórów i zespołów śpiewaczych różnych tradycji chrześcijańskich. Organizator: Ewangelickie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Bydgoszczy.
  • Radomskie Wieczory Organowe (2007-2011). W ramach cyklu odbyły się 23 koncerty muzyki organowej i kameralnej mające miejsce w trzech kościołach miasta (Bazylika Św. Kazimierza, Kościół Chrystusa Nauczyciela, Kościół Św. Rodziny). Organizator: Towarzystwo Muzyczne w Radomiu. Wsparcie finansowe: Urząd Miasta Radomia.
muzyk

Muzyk

Jakub Kwintal jest organistą, adiunktem w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Katedra Muzyki Kościelnej na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej) oraz kantorem Kościoła Zbawiciela Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy (organista, dyrygent chóru, animator życia muzycznego). Prowadzi zarówno działalność koncertową (Europa, USA) jak również nagraniową.

bio-two

BIOGRAFIA

Jakub Kwintal – organista, menedżer kultury, doktor sztuk muzycznych, adiunkt w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Katedra Muzyki Kościelnej na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej), kantor Kościoła Zbawiciela Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy (organista i dyrygent chóru).

Jest absolwentem Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara w Radomiu. Odbył studia w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie organów prof. Piotra Grajtera i prof. Radosława Marca (2002-2007). W tej samej uczelni w roku 2013 otrzymał stopień doktora sztuk muzycznych. Swoje umiejętności rozwijał na kursach interpretacji muzyki organowej prowadzonych przez takich mistrzów jak Guy Bovet, John Butt, Julia Brown, Olivier Latry. W latach 2014-2015 kształcił się w zakresie improwizacji organowej pod kierunkiem Naji Hakim’a w Paryżu.

Jakub Kwintal jest również absolwentem Podyplomowych Studiów dla Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2017).

Koncertuje w kraju i zagranicą (Europa, Ameryka Północna) jako solista i kameralista współpracując z licznymi muzykami i zespołami. Dokonuje prawykonań muzyki współczesnej (m.in. jako jedyny ma w repertuarze wszystkie organowe dzieła toruńskiego kompozytora Marcina Gumieli). Prowadzi również działalność nagraniową na polu muzyki solowej i kameralnej.

W 2011 roku ukazała się jego pierwsza płyta nagrana z pochodzącym z Radomia oboistą Piotrem Lisem, solistą Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej. Repertuar albumu stanowią dzieła na organy solo i w duecie z obojem kompozytorów francuskich XX i XXI wieku (J. Alain, N. Hakim, J. Langlais, G. Litaize, O. Messiaen). Utwory kameralne (Hakim, Litaize) zarejestrowane zostały po raz pierwszy.

W roku 2016 ukazały się kolejne dwie płyty z jego udziałem. Pierwsza, solowa, zawiera niezarejestrowany wcześniej cykl 24 preludiów chorałowych op.123 Friedricha Wilhelma Markulla. Album wpisał się w obchody 200-rocznicy urodzin tego gdańskiego kompozytora i organisty. Płyta nagrana została na zabytkowych, romantycznych organach ewangelickiego Kościoła Zbawiciela i ukazała się w dniu 9 kwietnia, dokładnie w 100. rocznicę śmierci twórcy instrumentu, Wilhelma Sauera. Druga płyta wydana w roku 2016 przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy to zapis koncertu, który odbył się 6 stycznia 2016 roku w bydgoskim Kościele Oo. Jezuitów. Jakub Kwintal wystąpił zarówno jako solista jak i muzyk orkiestrowy. Organowe Wariacje nt. „Wśród nocnej ciszy” zostały wydane na płycie po raz pierwszy.

Rok później ukazała się kolejna, czwarta już płyta (trzecia jako projekt autorski), tym razem w pełni kameralna. Album zawiera siedem duetów sakralnych kompozytorów francuskich na organy i sopran, skrzypce, trąbkę, flet, wiolonczelę, harfę oraz na duet organowy.

W roku 2018 ukazał się czteropłytowy album z muzyką Feliksa Nowowiejskiego wydany przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy. W ramach projektu Jakub Kwintal dokonał rejestracji wybranych Koncertów Organowych oraz dzieł przeznaczonych na chór i organy.

Od roku 2011 jest kantorem ewangelickiego Kościoła Zbawiciela gdzie, obok gry na organach, prowadzi parafialny chór. Zespół, w ramach współpracy z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, jest chórem dyplomowym dla studentów kierunku Muzyka Kościelna.

Jakub Kwintal współpracował z bydgoskim Zespołem Muzyki Dawnej Illo Tempore realizując na organach i klawesynie partię basso continuo. Był założycielem, kierownikiem artystycznym i śpiewakiem w kwartecie Fioritura Vocal Ensemble (2007-2014).

Prowadzi ożywioną działalność na rzecz upowszechniania kultury. Był pomysłodawcą i kierownikiem cyklu Radomskie Wieczory Organowe (2007-2011). Jest inicjatorem Ewangelickiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Bydgoszczy (funkcja wiceprezesa), w ramach którego organizuje cykl koncertów Muzyka w Kościele Zbawiciela oraz Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej. Uczestniczy w nagraniach programów dla Telewizji Polskiej Bydgoszcz i Polskiego Radia Pomorza i Kujaw popularyzujących w regionie muzykę klasyczną i organy.

Dwukrotnie był stypendystą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2014, 2015).